Waterketensluiting in de glastuinbouw
 

Doelstellingen.

Het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven ter plaatse zuiveren heeft verschillende voordelen:

- het bevordert het doelmatig hergebruik van water op de glastuinbouwbedrijven;

- het is een oplossing voor het toekomstig dreigend watertekort bij glastuinbouwbedrijven;

- het voorkomt het gebruik van grondwater en is daarmee een oplossing voor de zogenaamde     
  brijnproblematiek. Brijn is de afvalwaterstroom die vrijkomt bij de ontzouting van grondwater. Als het
  gietwater uit AquaReUse het gebruik van grondwater kan vervangen, biedt dit ook een oplossing voor de
  brijnproblematiek;

- De zuiveringskosten op AWZI’s worden door AquaReUse beperkt.

- AquaReUse biedt een oplossing voor een aantal milieuproblemen bij glastuinbouwbedrijven en levert
  tegelijkertijd ook kostenbesparingen op. Het concept is daarmee duurzaam en kosteneffectief.