Waterketensluiting in de glastuinbouw
 


Markt & Toepassing

Door het steeds intensiever worden van de tuinbouw blijft de waterbehoefte binnen deze sector erg groot.

De afgelopen decennia is er hard gewerkt aan het optimaliseren van het hergebruik van het gietwater op de bedrijven. Glastuinbouwbedrijven kunnen ieder voor zich het hergebruik van water vergroten. Clusters van bedrijven kunnen echter, door gebruik te maken van zuiveringsconcepten zoals AquaReUse, ook samen werken aan een betere benutting van het beschikbare water.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt samen met zijn waterpartners aan een AquaReUse-installatie in de Overbuurtsche polder in Bleiswijk, een modern glastuinbouwgebied in de gemeente Lansingerland. AquaReUse is een nieuw concept waarbij al het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven centraal in het gebied wordt verzameld en in een speciale hiervoor ontwikkelde installatie. Hier wordt het water  gezuiverd tot gietwater dat voldoet aan alle kwaliteitseisen die door de tuinders en hun klanten worden gesteld. Deze installatie maakt het mogelijk huishoudelijk- en tuinbouwafvalwater optimaal te hergebruiken in de teelt van groenten en sierteeltgewassen.


Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil met het AquaReUse-project laten zien dat het mogelijk is bedrijven en overheden samen te laten werken aan het sluiten van de waterketen. Dat afvalwater van een cluster van bedrijven wordt gezuiverd tot gietwater en dat de glastuinbouwbedrijven dit gietwater afnemen van het hoogheemraadschap is een belangrijke innovatie. Dat glastuinbouwbedrijven gebruik maken van het (afval)water dat beschikbaar is bij omliggende bedrijven, is een vaak geopperde oplossing voor de gietwaterproblematiek.Toch werd het tot voor kort slechts op kleine schaal toegepast. 

AquaReUse moet laten zien dat ook op grotere schaal, bij clusters van grote en middelgrote glastuinbouwbedrijven, goede mogelijkheden zijn om efficiënt met gietwater om te gaan. Waarbij glastuinbouwbedrijven elkaars afvalwater hergebruiken en daarmee de gietwaterproblematiek oplossen. Met het AquaReUse project wordt invulling gegeven aan de beleidsdoelen glastuinbouwsector en overheden.