Waterketensluiting in de glastuinbouw
 

Projectpartners.


Aqua-Terra Nova

Aqua-Terra Nova heeft voor AquaReUse het concept ontwikkeld en het ontwerp gemaakt dat als basis is gebruikt voor realisatie. Thans wordt de kennis die hiermee is ontwikkeld toegepast bij projecten in het binnen- en buitenland.
Aqua-Terra Nova levert advies en doet onderzoek in de sectoren Water, Ruimte, Milieu en Ecologie voor verduurzaamings- en ontwikkelingsprojecten in de groene en de bebouwde omgeving. Wat in 1996 begon als milieu- en wateronderzoek voor glastuinbouwbedrijven is uitgegroeid tot een breed scala aan onderzoeken en adviesdiensten voor ruimtelijke ontwikkelingen en gebouwbeheer. Binnen de agrarische sector vervult Aqua-Terra Nova een belangrijke rol bij het ontwikkelen, opstellen en realiseren van innovatieve concepten voor water(her)gebruik. Wij bieden onderzoeks- en adviesdiensten die bijdragen aan de verduurzaming van watersystemen door het slim toepassen en combineren van technologische innovaties.  

Website:  www.AquaTerraNova.nl


PB Techniek

PB techniek draagt zorg voor de realisatie van het gehele AquaReUse project in Lansingerland.
PB Techniek is toeleverancier van elektro-, watertechniek en automatisering voor de internationale tuinbouw. Als zelfstandige onderneming wordt slagvaardig gewerkt en snel ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Dat wordt door de klanten herkend.  De klantenkring bestaat uit bedrijven in de groenten-, bloemen- en potplantenteelt, in Nederland en ver daarbuiten.  

Website:  www.pb-techniek.nl   Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

AquaReUse is een onderzoeksproject van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Schieland en de Krimpenerwaard zorgt als waterschap voor droge voeten en schoon water.
Het beheersgebied strekt zich uit tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer. Binnen dit gebied zorgt Schieland en de Krimpenerwaard voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, het waterpeil en de waterkeringen.

Website:  www.schielandendekrimpenerwaard.nl