Waterketensluiting in de glastuinbouw
 

Resultaten.

Door het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven ter plaatse te zuiveren, in de bodem op te slaan en opnieuw te gebruiken:

Gaan we verzilting van de bodem tegen.

Hoeven de glastuinbouwbedrijven zelf geen grond- en/of oppervlaktewater meer te onttrekken. Er ontstaat namelijk een gesloten waterketen.

Beschikken de glastuinbouwbedrijven naast hemelwater over ander goed gietwater voor hun bedrijfsvoering. Qua kosten is het alternatief voor de tuinders vergelijkbaar met een gangbare gietwatervoorziening.

Gaat er minder afvalwater naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie, dit levert aanzienlijke kostenbesparingen op.